در لغت‌نامه دهخدا معنی گذشت کردن برابر با عفو کردن، بخشیدن و هبه کردن آمده است. هبه کردن یعنی دادن چیزی به کسی بدون عوض. معنی بخشندگی نیز نزدیک به گذشت کردن است اما از خودگذشتگی معنی متفاوتی دارد.

از خود گذشتگی یعنی گذشتن از جان، گذشتن از خود، گذشتن از چیزی که جان و حیات ما به آن وابسته است.

اگر اطراف خود را خوب نگاه کنیم به آسانی افرادی را با این خصوصیات می‌بینیم. افرادی که اولویت اولشان آسایش دیگران است نه خودشان.

همه ما در طول زندگی افرادی را بخشیده‌ایم و یا از خود گذشتگی‌هایی انجام داده‌ایم. فرقی ندارد این گذشتن‌ها کوچک باشد یا بزرگ، به هر حال آن را تجربه کرده‌ایم. اما امروز می‌خواهیم از یک گذشتِ متفاوت با هم صحبت کنیم. 

از خود گذشتگی گروهی برای رساندن منفعت به یک شخص!

آتش‌نشان‌ها بدون هیچ چشمداشتی برای نجات جان دیگران از جان خود می‌گذرند

پس از خواندن این جمله اولین گروهی که در ذهنمان نقش می‌بندد آتش‌نشان‌های عزیزند. گروهی از افراد که بدون هیچ چشمداشتی برای نجات جان دیگران از جان خود می‌گذرند. البته برای حضور چنین موقعیتی نیازی نیست که حتما آتش‌نشان باشیم، با انجام کارهای ساده و کوچکی می‌توانیم آن را تجربه کنیم. به عنوان مثال اگر شما و دوستتان با عجله در حال خروج از مترو هستید و شخص سالمندی را می‌بینید که در حال حمل چند پاکت است می‌توانید کمی کارِ شخصی‌تان را به تعویق اندازید و به شخص سالمند کمک کنید.

شما چه تجربه‌ای در این مورد داشته‌اید؟ برای ما بنویسید.