یک چاه خشکیده آب. او جنسیت مونث دارد و شوهرش سطل است. خود را از ریشه و تبار قنات‌های قدیمی ایران می‌داند. گاهی که هول بشود یا بترسد بوی بدی می‌دهد یا خودش را خیس می‌کند. او مدعی است که فامیل‌هایش همه چاه نفت هستند.

اگر دوست دارید بیشتر با خانم چاه آشنا شوید روی لینک زیر بزنید:

آشنایی با چاه