سطل شوهر چاه است! شخصیتی وسواسی که به تمیزی‌اش اهمیت می‌دهد. از رفتارها و زودباوری زنش شاکی است. دوست دارد که او را به حساب بیاورند. اغلب به خاطر جثه کوچکش جدی‌اش نمی‌گیرند و سربه‌سرش می‌گذارند.

اگر دوست دارید بیشتر با آقای سطل آشنا شوید روی لینک زیر بزنید:

آشنایی با سطل