البته این یک تعریف کلی است و در فرهنگ‌ها و جامعه‌های مختلف و گاهی بر اساس نیاز یک دوره محدوده آن تغییر می‌کند. در واقع حریم شخصی از دیدگاه فرهنگی یک امر کاملا نسبی است؛ یعنی به فرهنگ جامعه بستگی دارد که آن نیز تحت تثیر اقتصاد و فناوری است.

اگر بخواهیم انواع حریم خصوصی فیزیکی را تعریف کنیم آن را  به این صورت تعریف می‌کنیم:

حریم شخصی: به دایره‌ای که از شعاع نیم متر تا شعاع یک متر در اطراف شما تشکیل می‌شود حریم شخصی می‌گویند و همکاران، خویشاوندان و هم‌کلاسی‌ها معمولا این حریم را رعایت می‌کنند. یعنی آدم‌هایی که نه خیلی صمیمی هستند و نه خیلی غریبه این حریم را رعایت می‌کنند.

حریم اجتماعی: یک دایره است که از یک متر تا سه‌ونیم متر اطراف ما را گرفته است. این حریم ویژه‌ی غریبه‌ها است و هر کسی می‌توان در آن رفت‌وآمد کند. معمولا ما با فروشنده‌ها، تعمیرکارها و افرادی که دارند از خیابان رد می‌شوند این فاصله را حفظ می‌کنیم.

حریم عمومی: دقیقا برعکس حریم خصوصی حسابی وسیع است. می‌گویند از شش متر شروع می‌شود و تا وسعت تمام زمین ادامه دارد. زمانی که بخواهیم بگوییم به گروهی مثلا طرفداران یک گروه خاص یا معترضان به موضوعی خاص ارتباطی نداریم این حریم را رعایت می‌کنیم.البته همانطور که پیش‌تر گفتیم حریم خصوصی ارتباط مستقیم با فرهنگ هر جامعه دارد وسعت آن هم از این موضوع مستثنی نیست. 

جدول زیر اندازه حریم شخصی را در هر جامعه عنوان کرده است:

یک فرمول ساده برای اندازه‌گیری حریم شخصی در هر محیط وجود دارد. معمولا اندازه حریم شخصی به اندازه شعاع دستِ باز شده است.

پس از امروز اگر در صف اتوبوس یا تاکسی بودیم یا اگر در مترو کنار شخصی که با تلفن همراهش کار می‌کند یا کتاب می‌خواند ایستادیم سعی کنیم حریم شخصی آن فرد را رعایت کنیم. 

اگر تجربه‌ای از رعایت یا عدم رعایت حریم شخصی دارید برای ما بنویسید.