مردی ۴۰ ساله، سیبیل کلفت و جاهل مآب؛ اما برعکس ظاهرش بسیار با نزاکت است. او همیشه معترض میدان است و نسبت به هر مشکل عمومی اعتراض خود را اعلام می‌کند. او عاشق و شیفته و شیدای شخصیت دیگری از مجموعه به نام خانم خارج است.

اگر دوست دارید بیشتر با آقای دوشاکی آشنا شوید روی لینک زیر بزنید:

آشنایی با آقای دوشاکی