جوانکی دانشجو و نابغه است، البته نبوغ او با کمبودها و نواقصی همراه است. معمولا یک جای اختراعات او می‌لنگد. اختراعات او گاه سوژه‌ی قصه شده و دست‌مایه اتفاقات جدیدی می‌شود. او سعی در اصلاح همگان به صورت آکادمیک دارد.

اگر دوست دارید بیشتر با پیکان آشنا شوید روی لینک زیر بزنید:

آشنایی با پیکان