ربات اختراع شده توسط پیکان و کاراکتر همراه اوست که معمولا خنگ بازی‌های خودش را دارد. او دوست دارد در انجام کارها نقش پررنگی داشته باشد و به دیگران بدون فکر کمک کند که البته نتیجه کمکش همیشه مثبت نیست.

اگر دوست دارید بیشتر با فیلتر آشنا شوید روی لینک زیر بزنید:

آشنایی با فیلتر