دختری مجرد و ۳۶ ساله. فروشنده‌ی همه چیز، رفتاری تند، زورگویانه و شارلاتانیسم دارد. از توجه آقای دوشاکی به خانم خارج حسودی می‌کند. برای جلب توجه و ترحمِ مردم برادر کوچک خود، فرمان، را بر پشتش بسته و به عنوان فرزندش جا می‌زند.

اگر دوست دارید بیشتر با خاور خانم آشنا شوید روی لینک زیر بزنید:

آشنایی با خاور