شخصیتی متضاد با هر آنچه که در موردش گفته‌اند و می‌گویند. او ۱۰ سال است که وجترین از نوع خام خیار خوار شده است. تحصیل‌کرده و باسواد است. برخلاف ظاهر خشنش آرام و متمدن است اما همیشه مسافرها مخصوصا گوسفندها او را یک گرگ درنده می‌دانند.

اگر دوست دارید بیشتر با گرگ آشنا شوید روی لینک زیر بزنید:

آشنایی با گرگ