شیرین بیات به عبارتی نمکدان بی‌مزه، لوس و مزخرف قصه است! او با کلاه کاسکت و گاهی کت و شلوار در صحنه حاضر می‌شود و گاهی موتور سیکلتش را هم به همراه دارد. شیرین بیات همیشه در حال مسخره بازی است.

اگر دوست دارید بیشتر با شیرین بیات آشنا شوید روی لینک زیر بزنید:

آشنایی با شیرین بیات