بایگانی نوشته‌ها


گوسفند

گوسفند

گوسفندها دو رفتار متفاوت دارند. وقتی تنها هستند مظلومند اما دسته‌جمعی شجاعتی باورنکردنی دارند.گوسفندها دو رفتار متفاوت دارند.

دسته‌بندی
بایگانی نوشته‌ها