جوک

شیرین بیات

/post-9

شیرین بیات به عبارتی نمکدان بی‌مزه، لوس و مزخرف قصه است!