حریم عمومی

تعریف حریم شخصی و راه‌های حفظ آن

/post-2

حریم شخصی و تعیین محدوده آن دغدغه‌ای است که همچنان بین ما حل نشده باقی مانده است. حریم شخصی به این شکل تعریف شده است: « فضای جسمانی و روانی تابع قوانین دولتی و بین‌المللی نیست و حدود آن را خود فرد مشخص می‌کند.»