خاور

خاور

/post-6

دختری مجرد و ۳۶ ساله. فروشنده‌ی همه چیز، رفتاری تند، زورگویانه و شارلاتانیسم دارد