فیلترینگ

فیلتر

/post-5

ربات اختراع شده توسط پیکان و کاراکتر همراه اوست که معمولا خنگ بازی‌های خودش را دارد.