مترو

شیرین بیات

/post-9

شیرین بیات به عبارتی نمکدان بی‌مزه، لوس و مزخرف قصه است!


خاور

/post-6

دختری مجرد و ۳۶ ساله. فروشنده‌ی همه چیز، رفتاری تند، زورگویانه و شارلاتانیسم دارد