چاه

چاه

/post-11

یک چاه آب خشکیده که ادعا می‌کند از ریشه و تبار قنات‌های قدیمی ایران است.