کظم غیظ

آشنایی با خشم و مدیریت آن

/post-13

خشم یا عصبانیت وضعیتی روانی است که در گستره‌ی آزردگی اندک تا غضب شدید می‌گنجد. خشم یکی از حالت‌های طبیعی انسان‌ها برای نجات دادن یا حفظ کردن خود از یک نگرانی یا خطری که در حال وقوع است. نشانه‌های فیزیکی خشم شامل تند شدن ضربان قلب، افزایش فشار خون و همچنین افزایش میزان آدرنالین در خون است و معمولا این نشانه‌ها را می‌توان در حالت‌های چهره و حرکت‌های بدنِ فرد خشمگین مشاهده کرد.